Installs 30 Days
43,725
Total Installs
111,770
MAU
87,450
Weekly Active Users
30,608

Traffic

Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View

Audience

Reviews 1,202

Information

What`s new

Chào mừng bạn đến với Farmery. Game nông trại hiện đại và đẹp nhất .

Screenshots

PermissionsLearn more