Installs 30 Days
0
Total Installs
1,007,417
MAU
503,708
Weekly Active Users
176,298

Audience

Reviews 16,005

Information

What`s new

- Lấy 1 địch trăm – chiến trường khốc liệt
- Hệ thống càn khôn - tăng sức phòng thủ
- Chế tác danh hiệu – thoả sức sáng tạo
- Clone Quá vật – Hoá thân thành Boss
- Hệ thống làm đẹp, mãn nhãn người chơi

Screenshots

PermissionsLearn more