Installs 30 Days
5,302
Total Installs
1,007,053
MAU
10,604
Weekly Active Users
3,711

Traffic

Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View

Audience

Reviews 16,135

Information

What`s new

- Lấy 1 địch trăm – chiến trường khốc liệt
- Hệ thống càn khôn - tăng sức phòng thủ
- Chế tác danh hiệu – thoả sức sáng tạo
- Clone Quá vật – Hoá thân thành Boss
- Hệ thống làm đẹp, mãn nhãn người chơi

Screenshots

PermissionsLearn more