Installs 30 Days
769
Total Installs
50,000
MAU
1,538
Weekly Active Users
538

Traffic

Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View

Keywords

vdict
#17
(=)

Audience

Reviews 3,598

  1. Huong Duong
    17/06/15
    ;) Cố lên Hana. Có lẽ nên cho thêm phần tra từ(như từ điển) và phần nghĩa của từ nên bổ sung thêm (có thể tham khảo Lạc Việt) để tăng tính chuyên nghiệp ^^