Installs 30 Days
191,298
Total Installs
1,524,065
MAU
382,596
Weekly Active Users
133,909

Traffic

Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View

Audience

SDK Used

Reviews 35,036

Information

What`s new

Cục xì dầu ông bê lắp, cài bản này là chơi phê lắm.
Ngồi điều hoà mà ăn khoai nướng, cập nhật này được thêm hai tướng.
Bò 1 sừng là con tê giác, tải bản này là chơi không lag.
Thề lần này mà không hết lag, thì về nhà chặt tay anh LONG

PS:
- Cập nhật 2 tướng Scarves và Jeff.
- Cập nhật thêm 4 trang phục: Scarves-Pharaoh, Jeff-Đầu Bếp, Jin-Đặc Công Vũ Trụ, Scarlet-Hè Thú Vị.
- Chỉnh sửa 1 số lỗi hiển thị.
- Hè rồi tải nhớ chơi nhé các bạn không thì ra đường nóng lắm

Video

Screenshots

PermissionsLearn more