Installs 30 Days
110,090
Total Installs
1,242,645
MAU
220,180
Weekly Active Users
77,063

Traffic

Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View

Audience

Reviews 11,416

Information

What`s new

- Sửa lỗi, cải thiện hiệu năng trò chơi.
- Mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người chơi.

PermissionsLearn more