Installs 30 Days
152,688
Total Installs
4,865,946
MAU
798,036
Weekly Active Users
279,313
Ad Impressions
11,970,540
Weekly Ad Impressions
4,189,689

Traffic

Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View

Audience

Reviews 84,270

Information

What`s new

- NEW HERO: Federyc (Dragoon leader) is joining the battlefield
- Federyc - Prelaunch event
- Federyc - Launch event

- Ra mắt anh hùng mới: FEDERYC - Thủ lĩnh Long kỵ binh.
- Cập nhật phiên bản mới nhất để nhận nhiều ưu đãi.

PermissionsLearn more